Sam System | سام سیستم

پلن ابری سام سیستم

کسب وکار شما منبع درآمد و آرامش خاطر شماست آیا نمیخواهید برای رشد و توسعه کسب وکارتان سرمایه گذاری کنید.

با انتخاب سالانه ۱۰ درصد تخفیف بهرمند شوید.

پلن پایه

99 تومان 125

به ازای مصرف ماهانه

توسعه فروش

 • tick-circle سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 • tick-circle سیستم مدیریت انبار
 • tick-circle سیستم مدیریت اتوماسیون ادرای
 • tick-circle سیستم مدیریت گزارش ساز مرکزی
 • tick-circle سیستم مدیریت فرآیند اجزای کسب وکار
 • tick-circle سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار

پلن رشد

255 تومان 299

به ازای مصرف ماهانه

رشد کسب وکار

 • tick-circle سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 • tick-circle سیستم مدیریت انبار
 • tick-circle سیستم مدیریت اجزای کسب وکار
 • tick-circle سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار
 • tick-circle سیستم مدیریت اتوماسیون اداری
 • tick-circle سیستم مدیریت گزارش ساز مرکزی

پلن حرفه ای

550 تومان 599

به ازای مصرف ماهانه

سکوی پرتاپ کسب وکار

 • tick-circle سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 • tick-circle سیستم مدیریت انبار
 • tick-circle سیستم مدیریت اجزای کسب وکار
 • tick-circle سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار
 • tick-circle سیستم مدیریت اتوماسیون اداری
 • tick-circle سیستم مدیریت گزارش ساز مرکزی

ایجاد روابط عالی با مشتری فقط یک قدم با شما فاصله دارد

لطفا پکیج کاربران خود را انتخاب کنید

پلن کاربری برای استفاده نگهداری سرور ، پشتیبانی میزان فضای سرور برای تعداد کاربران و بک آپ های پشتیبان می باشد.

پلن انتخابی

پلن انتخاب نشده است ،‌ لطفا پلن مورد نظر انتخاب نمایید.
صورت حساب

-