Sam System | سام سیستم

سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار ( BPMS )

محصول مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) سام سیستم به شرکت ها کمک می کند تا مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف را طراحی، مدل سازی، اجرا، خودکارسازی و بهبود بخشند که پس از تکمیل، به یک هدف سازمانی دست یابند. در مجموع، این فعالیت‌ها و وظایف، که می‌توانند توسط افراد و تجهیزات انجام شوند و معمولاً بخش‌های تجاری را در بر می‌گیرند،

نرم‌افزار BPMS یا فرم‌ساز مدیریت فرایندهای سام سیستم نسخه بومی شده نرم‌افزار جهانی و قدرتمند پروسس‌میکر (ProcessMaker) است که یکی از بهترین نرم‌افزارهای BPMS متن باز دنیاست که در اختیار عموم قرار گرفته است.

 

سام سیستم  با تکیه بر دانش تیم تولید و توسعه خود، اقدام به گسترش و بومی‌سازی این نرم‌افزار کرده است و در این راستا به جهت استفاده راحت‌تر کاربران، کارتابل گردش کار این نرم‌افزار را بازنویسی کرده و برخی ماژول‌های کاربردی و مهم از جمله تقویم شمسی را در این نرم‌افزار توسعه داده و با یکپارچه سازی آن با کارتابلسیستم مدیریت فرآیند کسب وکار  ( BPMS ) محیطی را فراهم کرده تا کاربران در حین کار جهت اداره امور مربوط به مکاتبات و ‌نامه‌نگاری‌های خود بتوانند همزمان فرایندها و روال‌های کاری خود را نیز مدیریت و کنترل نمایند.

سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار ( BPMS )
امکانات سیستم مدیریت فرآیند کسب وکار ( BPMS )